14 oktober Startbijeenkomst Boerderij in Beweging

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het programma Boerderij in Beweging biedt een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

De startbijeenkomst is online en heeft de vorm van een rondetafelgesprek.

Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, gaat in gesprek met Edwin Raap (Senior Adviseur/Onderzoeker Landschap en Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Ingrid Jansen (Directeur Stimuland), Anne Seghers (Ruimtelijk strateeg en ontwerper Ruimtevolk), Ellen van Selm (Voorzitter P10-plattelandsgemeenten en burgemeester Opsterland) en Cees Veerman (Agrariƫr, econoom en voormalig minister van LNV) over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij doen dat vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek is om een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging.

Aanleiding

De rode draad van Boerderij in Beweging is de inzet van het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de herinrichting van een leefbaar platteland. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningschaarste zullen het platteland sterk veranderen. Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Voor wie?

Boerderij in Beweging richt zich op medewerkers van overheden (provincie en gemeentes), semi-overheden, (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), maatschappelijke organisaties en burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed.

Van wie?

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

Aanmelden/terugkijken

De startbijeenkomst vindt online plaats. De aanmeldingen verlopen via de Erfgoedacademie. Als u zich aanmeldt, dan ontvangt u enkele dagen voor aanvang een link om deel te nemen. Na afloop ontvangt u een link waarmee u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken.

Programma Boerderij in Beweging

Na de startbijeenkomst van 14 oktober 2021 volgen meerdere ontmoetingen, online of op locatie. Boerderij in Beweging loopt door in 2022 en wellicht ook in 2023. Nadere informatie over het complete programma Boerderij in Beweging is de komende tijd te vinden op deze website.