Interieur en historische gelaagdheid

Deze brochure beschrijft hoe een bouwhistorisch onderzoek is opgebouwd, toegespitst op historische interieurs.

Interieuronderdelen in bouwhistorisch onderzoek

Interieuronderdelen zijn kwetsbaar en hebben sneller kans om te verdwijnen dan historische constructieonderdelen. Daarbij gaat vaak de meeste aandacht in bouwhistorisch onderzoek uit naar de constructieve delen van een gebouw, zoals de dragende muren en de kapconstructie. Deze publicatie laat zien wat er nodig is om het interieur een volwaardige plek te geven in bouw- en architectuurhistorisch onderzoek. Er worden aanbevelingen gegeven voor onderzoekers om de bouwhistorie van een pand en het daarbij behorende interieur te ontrafelen. Zo wordt onder meer toegelicht wat een contextuele waardestelling is en hoe die met behulp van de Richtlijnen bouwhistorisch Onderzoek tot stand komt.

Colofon

Tekst: Ronald Stenvert
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018