Bouwhistorische vondsten in het interieur

Deze brochure zet uiteen welke stappen ondernomen kunnen worden als bij een verbouwing van historische panden bouwhistorische vondsten worden gedaan.

Stappenplan historische vondst verbouwing

De gids geeft een overzicht van de meest voorkomende plaatsen waar bij een verbouwing oude elementen tevoorschijn kunnen komen, zoals vloeren en muren. Ook de verschillende historische technische installaties die kunnen worden aangetroffen worden behandeld. Te denken valt daarbij aan verwarmingselementen, oude handpompen voor de keuken of goederenliften. Vervolgens wordt uiteen gezet welke stappen het beste ondernomen kunnen worden na een historische vondst.

Colofon

Tekst: Odwin Ralling
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018