Handreiking restauratieoffertes

Deze brochure laat stap voor stap zien wat er allemaal komt kijken bij de restauratie van roerend erfgoed. Van de keuze voor de restaurator tot en met het behandelingsverslag.

Handreiking restauratieoffertes

Restauratie roerend erfgoed

Roerend cultureel erfgoed wordt voor toekomstige generaties bewaard. Daarom vraagt het de nodige zorg en aandacht, zoals optimale bewaaromstandigheden en regelmatige controle van de fysieke staat van de voorwerpen. Hiervoor kan het beste de hulp worden ingeroepen van een restaurator. De meeste collectiebeherende instellingen in Nederland zijn aangewezen op een restaurator die zelfstandig werkzaam is. Deze brochure laat zien waar een deskundige restaurator aan moet voldoen. Verder komen de afspraken tussen restaurator en opdrachtgever over de mogelijke behandelingen van een object aan bod. De brochure benoemt ook de aandachtspunten waar de opdrachtgever op moet letten bij het beoordelen van behandelingsvoorstellen en offertes.