Erfgoedveld omarmt Verdrag van Faro

“Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.” Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, instellingen, opleidingen en personen hebben woensdag 21 december met een intentieverklaring hun steun betuigd aan ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland. Zij overhandigden de verklaring samen met een Uitvoeringsagenda aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW.  In deze agenda heeft het brede erfgoedveld opgetekend wat het belangrijk vindt aan het verdrag en hoe het daar invulling aan wil geven.

Het Verdrag van Faro van de Raad van Europa gaat over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed en het belang van betrokkenheid van de hele samenleving bij het benoemen van en zorgen voor erfgoed.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Meerder personen in een zaal
Barbera Wolfensberger (l) (DGCM OCW) ontvangt de Uitvoeringsagenda Faro van Martine van Lier (FIM) en Marielle Hendriks (r) (Erfgoedhuis Provincie Zuid-Holland)

Ondertekening

Nederland overweegt het verdrag aankomend jaar te ondertekenen. De afgelopen jaren is in het erfgoedveld een verkenning uitgevoerd naar de betekenis van het verdrag voor het Nederlandse erfgoedveld. De Uitvoeringsagenda Faro is een samenvatting van deze zoektocht en het startpunt voor een nieuwe fase waarin het erfgoedveld concreet invulling geeft aan zijn ambities. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor de komende drie jaar in totaal 6 miljoen euro gereserveerd om het erfgoedveld daarin te ondersteunen.

Impressies

Voorafgaand aan de overhandiging kreeg de directeur-generaal een aantal korte impressies van Faro-initiatieven. Ze ging in gesprek met Karen die een maquette maakte van het asielzoekerscentrum waar hij verbleef. Na sluiting van het centrum zoekt de maquette een nieuw onderkomen als erfgoed van nieuwkomers. Aan bod kwamen verder een project om verhalen over de Koude Oorlog op te tekenen, een Leids burgerinitiatief om een 6 kilometer lang wandelpark te realiseren op de voormalige vestingwallen en een archeologisch onderzoek van de Molukse gemeenschap op de locatie van hun voormalige woonoord in Friesland.

De impressies lieten zien hoe belangrijk participatie, een open oog voor erfgoed en de relatie met maatschappelijke vraagstukken zijn voor het Nederlandse erfgoedveld.