Werkzaamheden Onstaborgterrein gaan van start en dorpsgemeenschap graaft mee

Op het terrein van de voormalige Onstaborg in Sauwerd (Gr.) beginnen op maandag 9 mei de werkzaamheden aan het verbreden van de sloot op het terrein tot een slotgracht van 8 meter breed. Over niet al te lange tijd kan bij voldoende ijs worden geschaatst en in de zomer kunnen recreanten met een kano over de gracht varen en genieten van deze plek met een hoge cultuurhistorische waarde. De dorpsgemeenschap graaft mee naar sporen uit het verleden die tijdens deze werkzaamheden naar boven komen.

Archeologisch onderzoek

In deze fase van het meerjarig project Onstaborg Herbeleven wordt de voormalige gracht stukje bij beetje zichtbaar gemaakt. De gracht werd eind 18e eeuw gedempt met het puin van het Huys off de Borg van Sauwert dat toen werd afgebroken. Er worden tijdens de werkzaamheden dan ook veel vondsten verwacht die het verhaal vertellen over de rijke geschiedenis van de plek. Daarom vindt er gelijktijdig archeologisch onderzoek plaats. De afgegraven grond wordt doorzocht op vondstmateriaal en de vondsten worden gewassen en tentoongesteld in het dorp.

[De tekst gaat verder onder de foto]

foto van een opgraving in Sauwerd, Groningen
Beeld: ©RCE / Jos Stöver
Groningse vrijwilligers aan het werk tijdens een opgraving

Betrokken dorpsgemeenschap

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge en de Historische Kring Ubbega zijn nauw bij dit project betrokken. Jan de Groot van Historische Kring Ubbega vertelt: “We hebben de bewoners uit onze dorpen opgeroepen om te komen helpen met het zoeken, bergen en het wassen van vondsten. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid en het enthousiasme van onze gemeenschap bij de geschiedenis van de Onstaborg en ons dorp, die teruggaat tot de 14e eeuw. Het opgravingsbedrijf MUG uit Leek en de Archeologische Werkgemeenschap Noord-Nederland zorgen voor instructie en begeleiding tijdens de werkzaamheden. Ook zullen de kinderen van de beide basisscholen in Sauwerd en Adorp een kijkje nemen tijdens de graafwerkzaamheden.

Meerjarig project

In 2016 ging Onstaborg Herbeleven van start. Op initiatief van Dorpsbelangen werd een begin gemaakt met de werkzaamheden. Tijdens het archeologisch vooronderzoek in 2020, waar toen ook de dorpsgemeenschap bij betrokken was, zijn al veel vondsten gedaan. Denk aan aardewerk, munten, dierlijke resten en kloostermoppen. De oudste aardewerkscherven dateren van voor het begin van onze jaartelling. Nadat de gracht in mei is verbreed, wordt in een latere fase ook de huidige sloot tussen de gracht en het Sauwerder haventje verbreed waardoor het borgterrein toegankelijk wordt voor kanoërs. En bij vorst kan de gracht dienst doen als ijsbaan en is dan verbonden met de 'oude' ijsbaan.

Over Onstaborg Herbeleven

Onstaborg Herbeleven komt voort uit Kansrijk Groningen, waarin verschillende overheden en organisaties (onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen) in allerlei programma’s werken aan de leefbaarheid in Groningen. Dit programma biedt mogelijkheden voor dorpen en bewoners om hun woonomgeving te verrijken. Het voormalig Onstaborgterrein is straks een plek waar zowel dorpsbewoners als geïnteresseerden in de geschiedenis van Groningen helemaal op hun plek zijn. Het project wordt gesteund door de gemeente Het Hogeland, de Provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.