Subsidieregeling Faro-werkwijze groot succes. Volgende aanvraagperiode start later

Update: tweede aanvraagperiode start op 1 februari, lees meer in het nieuwsbericht van 14/12/2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een groot aantal aanvragen voor de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze ontvangen. Om deze goed af te handelen is de openstelling van volgende aanvraagtermijnen uitgesteld. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro, waarin erfgoedparticipatie centraal staat.

De start van de tweede termijn stond gepland op 7 september. Medio oktober maakt het Fonds voor Cultuurparticipatie de nieuwe aanvraagperiodes en het vervolg van de regeling bekend.

Verdrag van Faro en erfgoedparticipatie

Met de subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt erfgoedparticipatie mogelijk gemaakt of een stap verder gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en uitdragen.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Beeld: ©Museum Rotterdam
Studenten van Hogeschool Rotterdam delen hun ervaringen over het project Echt Rotterdams Erfgoed.

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve erfgoedparticipatie en ondersteunen projecten waarin de Faro-werkwijze centraal staat. De subsidieregeling Vind elkaar in Erfgoed is hiervoor een van de middelen.

Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Via de regeling kan er een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aangevraagd worden. Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan, meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking.