'Terloops erfgoed' – van verhaal naar ontwerp

Met 'terloops erfgoed' worden de waarden benoemd die in de dagelijkse handelingspraktijk van burgers gekoesterd worden zonder dat zij deze zelf als erfgoed bestempelen. Het is erfgoed vanuit het perspectief van de burger, waarop het jargon van de erfgoedprofessional geen vat heeft. Het eerste deel van dit onderzoek gaat in op methodes waarmee dat 'terloops erfgoed' te achterhalen is. Denk aan 'oral history', 'cultural landscape studies' en het gebruik van 'mental maps'.

In het tweede deel wordt eerst ingegaan op methoden waarmee stedenbouwers, ontwerpers van openbare ruimte, cultuurhistorici en planbegeleiders bij hun ruimtelijke projecten de verhalen verkennen van bewoners en waarden die zij aan hun woonomgeving toekennen. Vervolgens komt een grote variëteit aan ruimtelijke projecten aan bod waarin deze verhalen ook een grote meerwaarde hadden voor het uiteindelijke resultaat, zoals een gebiedsvisie, een plein of een stedenbouwkundig plan. Dit onderzoek is gebaseerd op vele gesprekken met ontwerpers, planbegeleiders, betrokken bewoners en cultuurhistorici.

Colofon

Titel: 'Terloops erfgoed' – van verhaal naar ontwerp
Auteur: Jouke van der Werf
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2024