Verkenning erfgoedgemeenschappen in Gouda

Het is van belang om zicht te hebben op de omvang en dynamiek van erfgoedgemeenschappen. Dit geeft enerzijds een beeld van het maatschappelijk draagvlak van erfgoed, wat relevant is voor beleidsvorming. Anderzijds is dit inzicht van belang voor erfgoedprofessionals om hun participatieve werkzaamheden op af te stemmen. Vanuit dat oogpunt is verkennend onderzoek gedaan naar erfgoedgemeenschappen in de gemeente Gouda.

Colofon

Auteurs: Wim Burggraaff (RCE) en Sophie Elpers (Meertens Instituut), met Elzemiek Aalpoel, Marieke van Bommel, Milou Derksen, Aholi So, Victoria Verkerk en Carlijn Vos
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2022