Van onderzoeksobject naar kennisproducent: dekolonisatie binnen het Nationaal Archief

Er is steeds meer aandacht voor de impact van het koloniale verleden op het heden. Met het benoemen van de koloniale erfenis komt tegelijkertijd een oproep tot dekolonisatie hiervan. Wat betekent dit voor kennisproductie, onderzoek en cultureel erfgoed? In dit artikel wordt aan de hand van een casus een aanzet geboden voor een constructief gesprek hierover dat het ongemak niet schuwt.

Colofon

Auteur: Pravini Baboeram
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2022