Erfgoed van mensen met een arbeidsmigratieachtergrond

In het Verdrag van Faro is meerstemmigheid een belangrijk uitgangspunt. Bij het verkennen van dit thema voor de toepassing van het verdrag in Nederland kwam de vraag op hoe we in Nederland omgaan met het erfgoed van inwoners met een migratieachtergrond. In hoeverre heeft dit erfgoed een plek binnen heersende erfgoedopvattingen en in de praktijk van de erfgoedsector?

Colofon

Auteur: Anna de Wit
Redactie: Michaela Hanssen
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2022