Een nieuwe opdracht. Bouwen aan Faro in het hoger onderwijs

Hoe krijgen de uitgangspunten van het Verdrag van Faro een plek in Nederlandse erfgoedopleidingen? Twee docenten die hun studenten en de werkpraktijk goed kennen, geven antwoord op die vraag. 'Gelukkig weten we, mede dankzij Faro, wat er nodig is om samen verder te komen.'

Colofon

Auteurs: Lotte Hopstaken en Linde Egberts
Opdrachtgever: Programma Faro (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, december 2022