'Samen maatschappij zijn', de sociale waarde van erfgoedparticipatie

Welke betekenis heeft erfgoed voor relaties tussen mensen en in welke mate draagt erfgoed bij aan hun welzijn? Dat is een vraag die voortkomt uit het Verdrag van Faro. Mensen die zich actief inzetten voor het Nederlandse erfgoed geven hier zelf het antwoord op en lichten hun drijfveren toe. 'Iedereen mag meedoen.'

Colofon

Titel: 'Samen maatschappij zijn'
Auteur: Wilma Simons
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022