'Ken de spelers en hun posities op het speelveld', belanghebbenden bij erfgoedparticipatie

Voor het welslagen van participatieprojecten in de geest van Faro is het belangrijk te weten wie precies de belanghebbenden zijn. Maar ook: welke positie nemen ze in en wat zijn hun drijfveren? Zo is er voor iedereen een specifieke rol weggelegd.

Colofon

Titel: 'Ken de spelers en hun posities op het speelveld'
Auteur: Agnes Brokerhof
Programma Faro
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022