Faro magazine. Van verdrag naar praktijk

Nederland is op weg naar ondertekening van het Verdrag van Faro. Dit Europese verdrag plaatst cultureel erfgoed midden in de maatschappij en stelt de mens centraal. In dit magazine vindt u een verkenning van de praktijk in wording, met verhalen en inspirerende voorbeelden.

Ieder mens heeft recht op cultureel erfgoed. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro. Maar hoe brengen we dit in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat recht ook kan uitoefenen en kan meedelen in de waarde van erfgoed? Sinds 2005 biedt het Europese Verdrag van Faro onder de titel De Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving kaders om hiermee aan de slag te gaan. Het verdrag biedt een ander perspectief op erfgoed en nodigt uit om erfgoed te verbinden aan maatschappelijke thema’s.

Het afgelopen jaar onderzocht de RCE wat het verdrag in Nederland kan betekenen. Door gesprekken met instellingen, erfgoedprofessionals en vrijwilligers in binnen- en buitenland ontstond er een beeld van de praktijk van het verdrag. In het Faro Magazine leest u de ervaringen, initiatieven en experimenten van mensen uit het veld. Zo wordt concreet welke kansen en mogelijkheden er zijn en wat ervoor nodig is.

Gedrukte versie aanvragen

Het magazine is ook verkrijgbaar op papier. Wilt u hier een exemplaar van ontvangen? Stuur uw verzoek naar onze Infodesk. Vermeldt daarbij duidelijk dat u het Faro magazine aanvraagt en vergeet niet uw naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden.

Colofon

Faro Magazine is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Programma Faro, september 2021

Hoofdredacteur: Michaela Hanssen