Participatief beheer van cultureel erfgoed

In het kader van het Werkplan voor Cultuur 2015 – 2018 van de Raad van de Europese Unie  is er een onderzoek uitgevoerd  naar participatief beheer van cultureel erfgoed onder de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek heeft een verslag opgeleverd waarin aanbevelingen worden gedaan aan zowel erfgoed professionals en instellingen als politici en beleidsmakers over participatief beheer van cultureel erfgoed.

Het verdrag van Faro

In het verslag wordt de link gelegd met het verdrag van Faro. De Raad van de Europese Unie pleit voor het betrekken van erfgoedinstellingen, overheidsinstellingen en organisaties uit de publieke sector, alsook het actiever betrekken van de private sector bij het beheer van cultureel erfgoed. Daarnaast roep de Raad van de Europese Unie op tot meer samenwerking tussen de Europese lidstaten om gezamenlijk te werken aan een inclusief beheer van cultureel erfgoed.

Colofon

Luxemburg: Publicatiebureau van de Europese Unie 2018
ISBN 978-92-79-67396-2
Europese Unie, 2018