08 december Van verdrag naar praktijk

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Ieder mens heeft recht op cultureel erfgoed. Dat is het uitgangspunt van het Verdrag van Faro. Maar hoe brengen we dit in de praktijk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat recht ook kan uitoefenen en kan meedelen in de waarde van erfgoed? Om daar antwoord op te krijgen gaan erfgoedprofessionals, beleidsmakers en burgerinititiatieven in gesprek en schuiven aan bij gespreksleider Mirjam Blott, ditmaal over faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie. 

Faro en de leefomgeving en ondersteuning van erfgoedparticipatie

We staan aan de vooravond van een reeks transities, in de leefomgeving, maar hopelijk ook in de wijze waarop wij omgaan met initiatieven in de leefomgeving. Er zit veel kracht en positiviteit in de burgerinitiatieven bij erfgoed. Maar hoe geef je deze een goede plek in het complexe ruimtelijke speelveld? En hoe ga je om met zeggenschap van burgers en de voortgaande vermaatschappelijking van de erfgoedpraktijk?

Woensdag 8 december praten we door over de kansen die erfgoedparticipatie en samenwerking met burgerinitiatieven bieden voor overheden. Hoe kunnen gemeenten en provincies gebruik maken van de positieve kracht van vrijwilligers en burgerinitiatieven in het erfgoed? En wat betekent het voor de rol van de ambtenaar om inwoners tijd, ruimte en vertrouwen te bieden om een actieve rol te spelen in de erfgoedzorg? Allemaal vragen die deze middag de revue passeren.

Aan tafel bij Mirjam Blott schuiven onder andere aan: Ariadne Onclin van de gemeente Almere, Christian Pfeiffer van Bond Heemschut, Gertjan de Boer, adviseur Erfgoed & Klimaat bij de RCE, Gitta Luiten van directeur van Erfgoed Zeeland, Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland en Jurjen Weemstra van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Tijdens beide gesprekken kunt u live vragen, opmerkingen en ideeën aan ons doorgeven via de chat. Een aantal hiervan brengen wij tijdens de uitzending naar voren. 

Aanmelden

Deze online bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt na aanmelding de link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.