27 september Oral history als aanjager van de Faro-praktijk VOL

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Tijdens deze bijeenkomst gaat Lian van der Zon in op de kracht van het verhaal, de kansen die oral history biedt en de relatie met het Verdrag van Faro.

Verhalen prikkelen de herinnering en houden tradities en gebruiken in leven. Getuigenissen en verhalen vormen bovendien, eenmaal opgetekend, op zichzelf weer nieuw erfgoed. Met verhalen kunnen we het verleden duiden en doorgeven aan een volgende generatie. Oral history wordt als methode steeds vaker toegepast en instellingen ontdekken de kracht van het persoonlijke verhaal; het raakt mensen en brengt iets teweeg. Bovendien vertellen verhalen de geschiedenis van onderop en geven groepen en individuen zowel letterlijk als figuurlijk een stem. Oral history biedt daarmee kansen voor het verder vormgeven en stimuleren van een erfgoedpraktijk die aansluit bij het Verdrag van Faro. Dit verdrag geeft de mens een centrale plek in het denken over erfgoed.

Programma

In opdracht van de RCE schreef Lian van der Zon het essay ‘Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal, over de mogelijkheden van oral history als aanjager van de Faro-praktijk’. Hierin gaat ze in op oral history en kijkt zij hoe de methode wordt toegepast in de praktijk. Hoe passen uitvoering, uitwerking en resultaten binnen de kaders van het Verdrag van Faro? Tijdens de bijeenkomst gaat zij in op haar bevindingen opgetekend in het essay.

Aansluitend zijn er gastsprekers van oral history projecten met wie u in kleiner verband kunt doorpraten. Aanwezig zijn Yvette Kopijn van Stichting Zieraad, Edwin Plokker van de Museumfabriek, Marloes Wellenberg van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Lonneke van den Honaard van IHLIA, Joanne te Winkel van Geldersgenootschap en Saskia Moerbeek van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie.

Aanmelden

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor erfgoedprofessionals en -vrijwilligers van instellingen, gemeenten en provincies. Wij stemmen de bijeenkomst graag zoveel mogelijk af op uw vragen en wensen. U kunt dit in het aanmeldformulier aangeven.

Deze online bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt bij de bevestiging al de link naar de livestream van de online bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed!

Let op: inmiddels is het maximaal aantal deelnemers bereikt en is aanmelden niet meer mogelijk.