Innovaties Duurzaam Erfgoed

Hoe zijn op innovatieve en creatieve wijze monumenten te verduurzamen, zodat ook deze gebouwen bijdragen aan CO2-reductie ambities uit het Klimaatakkoord? Creatieve ondernemers worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgenodigd hier over mee te denken, door middel van een Small Business Innovation Research competitie (SBIR). De eerste oproep gaat over het duurzaam verwarmen van monumenten. De tweede oproep over het duurzaam isoleren van monumenten.