Innovaties Duurzaam Erfgoed

Hoe zijn op innovatieve en creatieve wijze monumenten te verduurzamen, zodat ook deze gebouwen bijdragen aan CO2-reductie ambities uit het Klimaatakkoord? Creatieve ondernemers zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgenodigd hier over mee te denken, door middel van een Small Business Innovation Research competitie (SBIR). De eerste oproep gaat over het duurzaam verwarmen van monumenten. De tweede oproep over het duurzaam isoleren van monumenten.

SBIR 1 – Duurzaam verwarmen van monumenten

In september 2021 zijn acht gekozen ideeën om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. In juni 2022 zijn hieruit vier projecten voor de tweede fase, de protoypefase, geselecteerd.

SBIR 2 – Duurzaam isoleren van monumenten

Er zijn in deze SBIR ronde inmiddels vier projecten geselecteerd die een prototype gaan ontwikkelen van hun innovatie. Deze oplossingen verminderen op een innovatieve en esthetische manier de CO2-uitstoot van monumentale gebouwen.

De SBIR

De SBIR is een competitie die creatief ondernemers uitdaagt samen nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen voor de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk, met financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. De competitie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland