Bruiklenen

We hebben in Nederland een rijke verzameling kunst- en andere roerend erfgoedcollecties in openbaar bezit, de Collectie Nederland. Dit kostbare bezit is van én voor iedereen. Daarom willen overheden dat deze collecties voor zoveel mogelijk mensen zichtbaar en toegankelijk zijn. De pagina’s binnen dit onderwerp gaan in op de diverse aspecten die bij het zichtbaar maken van collecties aan de orde kunnen komen.

Om het voor musea makkelijker te maken om collectiestukken te lenen en uit te lenen zijn er afspraken gemaakt. Overheden hebben deze vastgelegd in convenanten, musea hebben uitgangspunten vastgesteld in de Code bruikleenverkeer. Bijvoorbeeld over verzekeren en aansprakelijkheid. Maar ook de rechten van de maker (auteursrechten of verweesde werken), de registratie van de Collectie Nederland, de indemniteitsregeling, of bijvoorbeeld afspraken over niet-museale bruiklenen, kunnen een rol gaan spelen.

Bruiklenen uit de Rijkscollectie RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert een grote collectie: de Rijkscollectie RCE. Hoe u werk uit deze collectie kunt bruiklenen leest u in het onderwerp Kunst lenen van de RCE op deze website.