kaartdetails provinciale cultuurhistorische waardenkaarten

Provinciale cultuurhistorische waardenkaarten

Provincies beschikken over hun eigen cultuurhistorische waardenkaarten. Deze kaarten zijn hieronder op een rij gezet.

De provinciale waardenkaarten laten een breed scala aan cultuurhistorie zien. Meestal belichten ze op hoofdlijnen archeologie, cultuurlandschap en gebouwde monumenten. Welke aspecten zijn uitgelicht en welke keuzes zijn gemaakt, verschilt per provincie.

Wat levert het op

Vanwege de gehanteerde schaal zijn provinciale kaarten vaak een stuk nauwkeuriger dan de meeste landelijke overzichten. Hiermee geven ze een gedetailleerd beeld van de cultuurhistorie per provincie, maar laten ook zien welk erfgoed nu juist voor die provincie van belang is. Zo toont de informatiekaart van de cultuurhistorische hoofdstructuur van Drenthe onder meer grafheuvelgroepen, hunebedden en radiotelescopen en is op de op cultuurhistorische hoofdstructuurkaart van Zeeland een veelheid aan scheepswrakken, verdronken dorpen en waterwerken te zien.

De provincies hebben de taak om gemeenten te stimuleren om cultuurlandschap een plek te geven in hun ruimtelijke plannen. Deze kaarten zijn dan ook een belangrijk hulpmiddel bij de verankering van cultuurhistorie in bestemmingsplannen.

Gebruik van de kaarten

Een aandachtspunt bij het gebruik is dat de kaarten per provincie sterk van elkaar verschillen. Daardoor is erfgoed dat verspreid ligt over meer dan één provincie, niet altijd eenduidig gewaardeerd. Elke kaart is voor iedereen toegankelijk in een GIS-viewer. Meestal is er een toelichting en een beleidsnota aan gekoppeld.

Cultuurhistorische kaarten per provincie

Cultuurhistorische waardenkaarten per provincie
Provincie Link naar kaart of website
Drenthe

Direct naar de beleidskaart cultuurhistorie

Flevoland

Informatie over cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland
Direct naar de erfgoedkaart

Friesland

Uitleg over de Cultuurhistorische Kaart Fryslân (CHK2)
Direct naar de kaart

Gelderland

Kaart historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie
Kaart cultuurhistorie

Groningen Kwaliteitsgids Groningen (info over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit)
Limburg Cultuurhistorische waardenkaart Limburg
Noord-Brabant Uitleg over de Cultuurhistorische waardenkaart (CHW) Noord-Brabant
Direct naar de kaart
Noord-Holland

Uitleg over de Informatiekaart landschap en cultuurhistorie (inclusief de archeologische verwachtingenkaart en het beeldkwalititeitsplan Stelling van Amsterdam)

Overijssel Cultuurhistorische waardenkaart Overijssel
Utrecht

Inleiding op de Digitale cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (CHAT)
Direct naar de kaart 

Zeeland

Inleiding op de Cultuurhistorische hoofdstructuur Zeeland
Direct naar de kaart

Zuid-Holland

Inleiding op de Cultuurhistorische kaart Zuid-Holland
Direct naar de kaart