Kaarten Regionale Energiestrategie (RES)

Om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES), is van alle RES-regio's een serie kaarten gemaakt waarop cultuurhistorische elementen en karakteristieken zijn te zien. De kaarten zijn als GIS-viewer beschikbaar. Van het Rivierengebied is ook een kaart in PDF te downloaden. 

RES: een Regionale Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in dertig energie-regio's. Gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen de regio samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

GIS-viewer per regio

Gebruik van de kaart

Deze kaartenreeks helpt planmakers bij het inpassen van duurzame energieproductie in het landschap. Waar bouwen we de windparken en waar maken we zonneparken?  Op de kaart is te zien waar bijvoorbeeld beschermde stads- en dorpsgezichten en verschillende soorten van groen erfgoed, zoals buitenplaatsen en eendenkooien liggen. Bovenal laat het zien in welk landschapstype het gebied ligt en wat hier kenmerkend aan is.

Kaart in PDF op aanvraag

De PDF-kaart van het Rivierengebied is in nauwe samenwerking met lokale betrokkenen ontwikkeld. Betrokkenen in andere RES-regio's die hier graag meer informatie over willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de projectleider, Frank Buchner