Zicht op Waddenzee bij Holwerd
Beeld: Nanette de Jong

Geo-morfologische kaarten Westelijke Waddenzee

Deze geo-morfologische kaarten brengen de waterbodem, de geschiedenis, historisch gebruik, geologische opbouw, morfologische veranderingen, vondstlocaties en verstoringen in het Westelijk Waddengebied in beeld.

Deze basis-GIS kaarten vormen de Historische Geo-Morfologische Kaartenset van de Westelijke Waddenzee. De kaarten bestrijken het gebied tussen in het zuiden de Afsluitdijk, het noordelijke deel van het IJsselmeergebied en in het noorden Ameland. Met deze kaartenset is zoveel mogelijk beschikbare informatie over de bodem, de geschiedenis en de aanwezige archeologie gebundeld. Het gaat echter niet om kant-en-klare kennisproducten. Het is de wens van de makers om de komende tijd de kaarten in samenwerking met andere belanghebbenden te verbeteren. De kaarten kunnen in vrijwel iedere GIS-viewer gepresenteerd worden en nieuwe gegevens kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Wat levert het op

Een belangrijk deel van het archeologisch erfgoed in Nederland ligt onder water. Denk aan verdronken landschappen, bewoningsresten van prehistorie tot middeleeuwen, scheepswrakken en andere archeologische resten. In de praktijk blijkt dat waterbodems achterblijven in de zorg voor archeologisch erfgoed. Kennis over de ligging van dit erfgoed is dan ook noodzakelijk. Deze kaarten vormen bouwstenen om beleidskaarten te maken op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Ook kunnen de gegevens een bijdrage leveren in de (archeologische) reconstructie van het verleden op wetenschappelijk niveau. De kaarten zijn er dus voor professionele archeologen en erfgoedmanagers. Ze kunnen ook de basis vormen voor publieksbenadering en draagvlakvergroting ten behoeve van het behoud van het cultureel erfgoed onder water.

Gebruik van de kaarten

De volledige dataset en kaarten zijn te vinden bij  DANS als dataset 60820. Bij de kaarten is een toelichting beschikbaar: De gelaagde geschiedenis van de Westelijke Waddenzee. Historisch geo-morfologische kaartenset van de Waddenzee.Er is ook een geo-morfologische kaart beschikbaar van het Markermeer.

Bronvermelding

Bij het gebruik van de kaarten dient u de volgende bronvermelding te plaatsen: M.R. Manders, S. van den Brenk, M. Kosian, De gelaagde geschiedenis van de Westelijke Waddenzee. Historisch Geo-Morfologische Kaartenset van de Waddenzee. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014 op [datum] gedownload van www.cultureelerfgoed.nl.

Door wie

Deze kaart is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Periplus Archeomare. Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met de Infodesk van de RCE.