De gelaagde geschiedenis van de Westelijke Waddenzee

Dit rapport bevat een toelichting op de kaartenset die is samengesteld voor de Westelijke Waddenzee.

Historische geomorfologische kaartenset Westelijke Waddenzee

In 2012 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met de ontwikkeling van kaartensets voor een aantal pilot-gebieden in Nederland. Voor deze gebieden zijn specifiek voor waterbodems historisch geomorfologische kaartensets ontwikkeld. Een van die pilots is uitgevoerd voor de Westelijke Waddenzee. In dit rapport wordt toegelicht waarom voor dit gebied is gekozen, hoe de dataset tot stand is gekomen en welke keuzes daarbinnen zijn gemaakt.

Colofon

Auteurs: M.R. Manders, S. van den Brenk, M. Kosian
ISBN/EAN: 9789057992322
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014