Markermeer, luchtfoto gezien naar het noordoosten
Beeld: Siebe Swart

Geo-morfologische kaarten Markermeer

Deze geo-morfologische kaarten tonen de waterbodem, de geschiedenis, historisch gebruik, geologische opbouw, morfologische veranderingen, vondstlocaties en verstoringen van het Markermeer.

Deze basis-GIS kaarten vormen de Historische Geo-Morfologische Kaartenset van het Markermeer. De kaarten bestrijken het gehele Markermeergebied, inclusief in het noorden het IJsselmeer, in het oosten de Flevopolders, in het zuiden het kustgebied van de Provincies Utrecht en Noord-Holland en in het westen de kust van Noord-Holland.

Met deze kaartenset is zoveel mogelijk beschikbare informatie over de bodem, de geschiedenis en de aanwezige archeologie gebundeld. Het gaat echter niet om kant-en-klare kennisproducten. Het is de wens van de makers om de kaarten in samenwerking met andere belanghebbenden te verbeteren. De kaarten kunnen in vrijwel iedere GIS-viewer gepresenteerd worden en nieuwe gegevens kunnen eenvoudig worden toegevoegd.

Wat levert het op

Een belangrijk deel van het archeologisch erfgoed in Nederland ligt onder water. Denk aan verdronken landschappen, bewoningsresten van prehistorie tot middeleeuwen, scheepswrakken en andere archeologische resten. In de praktijk blijkt dat waterbodems achterblijven in de zorg voor archeologisch erfgoed. Kennis over de ligging van dit erfgoed is dan ook noodzakelijk.

Deze kaarten vormen bouwstenen om beleidskaarten te maken op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Ook kunnen de gegevens een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke (archeologische) reconstructie van het verleden. De kaarten zijn gemaakt voor professionele archeologen en erfgoedmanagers. Ze kunnen ook de basis vormen voor publieksbenadering en draagvlakvergroting ten behoeve van het behoud van het cultureel erfgoed onder water.

Gebruik van de kaart

De volledige dataset en kaarten zijn te vinden bij  DANS als dataset 60816. Bij de kaarten is een publicatie beschikbaar: Het Markermeer en IJmeer in beeld. De ontwikkeling van een historisch geomorfologische kaartenset voor de waterbodem. Er is ook een geo-morfologische kaart beschikbaar van de Westelijke Waddenzee.

Bronvermelding

Bij het gebruik van de kaarten dient u de volgende bronvermelding te plaatsen: M.C. Houkes, R. van Lil, S. van den Brenk en M. Manders. Het Markermeer en IJmeer in beeld. De ontwikkeling van een historisch geomorfologische kaartenset voor de waterbodem. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014 op [datum] gedownload van www.cultureelerfgoed.nl.

Door wie

Deze kaart is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Periplus Archeomare. Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met de Infodesk van de RCE.