Dendrochronologische data in E-depot DCCD (2012-2021)

Het Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology (DCCD) bestond van 2012 tot 2021 en was een e-depot waarin de resultaten van dendrochronologisch onderzoek waren gebundeld. In deze database waren in 2012 alle in Nederland ontwikkelde jaarringarchieven over het cultureel erfgoed gedigitaliseerd en samengebracht. Hieronder vindt u meer informatie over het DCCD. De opvolger ervan is te vinden op DataverseNL.

Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology

In het e-depot DCCD zijn gegevens te vinden over honderden objecten en vindplaatsen uit de gouden eeuw, de middeleeuwen, de Romeinse tijd en de prehistorie. Het digitale archief wordt continu aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten en heeft een internationaal karakter; tot nu toe hebben ruim 10 verschillende landen gegevens aangeleverd. Deze gegevens zijn opgeslagen in een nieuw digitaal dataformaat voor dendrochronologie: TRiDaS (Tree-Ring Data Standard).

Dendrochronologie

Dendrochronologie, ook wel ‘boomtijdkunde’ genoemd, is een belangrijk hulpmiddel bij de waardering en datering van cultureel erfgoed. Door middel van dendrochronologisch onderzoek kan het kalenderjaar worden bepaald waarin een boom vroeger is omgehakt. Hiermee kunnen houten objecten worden gedateerd. Ook kunnen we door middel van dendrochronologie vaststellen in welk gebied en onder welke omstandigheden de boom is gegroeid. Dit vertelt ons iets over de manier waarop het landschap in het verleden is gevormd en gebruikt.

Wat levert het op

Een groot deel van het dendrochronologisch onderzoek was lange tijd alleen via individuele archieven terug te vinden. Het nieuwe e-depot maakt erfgoedgerelateerd jaarringonderzoek op grote schaal toegankelijk. Doordat het systeem het gebruik van bepaalde beschrijvingen afdwingt, is de informatie uniform geregistreerd en dus goed doorzoekbaar. Het systeem is daarnaast meertalig en levert bij een Nederlandse zoekterm ook Engelse, Franse en Duitse resultaten op. Het DCCD bevat onder meer informatie over het type houtsoort van een object, jaarringgegevens en datering, de herkomst van het hout, onderzoeksverslagen en afbeeldingen.

Gebruik van DCCD

DCCD is geschikt voor een internationale doelgroep van wetenschappers, gemeenten en andere professionals die onderzoek verrichten naar de manier waarop mensen in het verleden het landschap gebruikten, willen weten waar houtproductie plaatsvond of geïnteresseerd zijn in de ouderdom van een bepaald object. De inhoud kan ook gebruikt worden als lesmateriaal. Onderzoekers kunnen hun resultaten zelf in de database plaatsen. Daarnaast kunnen ze instellen wie toegang heeft tot de hier opgeslagen gegevens en tot welk informatieniveau deze toegang geldt. Gebruikers kunnen zoeken op onder meer organisatie, onderzoeker, project, ouderdom, objecttype, locatie en archisnummer.

Het DCCD is te bereiken via dendro.dans.knaw.nl. Bezoekers moeten zich eerst bij DANS registreren om te kunnen inloggen.

Door wie

Het DCCD is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Net-worked Services (DANS) en is gesubsidieerd met NWO-gelden.