Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2019

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft vier maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Wie woont er op een schatkamer?

Terpen zijn ware archeologische schatkamers. Hoe kun je gebruik en behoud van zo’n woonheuvel goed op elkaar afstemmen? De erfgoedwereld barst van het jonge talent. Dat zetten drie uitverkiezingen in het zonnetje. Zes winnaars vertellen wat de prijs hun heeft gebracht. Sinds de renaissance tekenden kunstenaars met rood natuurkrijt. Daar heeft onderzoek nu de belangrijkste vindplaatsen van achterhaald.

Abonnement

Een abonnement op ons tijdschrift is gratis.

Voor adreswijzigingen, bestellingen van meerdere exemplaren en al uw vakinhoudelijke vragen kunt u terecht bij de InfoDesk