Archeologische vondsten melden

Alle archeologische vondsten moeten officieel worden gemeld. Hoe gaat dit in zijn werk?

Meldingsplicht

Archeologische vondsten en de locatie waar ze zijn gevonden moeten worden aangemeld. Dit is geregeld in de Erfgoedwet door middel van een meldingsplicht. Officieel moet de vondst worden gemeld bij de minister, in de praktijk kan de vinder terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zodat de vondst geregistreerd wordt in het centraal archeologisch informatiesysteem.

Melden via Archis of meldingsformulier

Gemeenten, provinciesen archeologische bedrijven kunnen vondsten melden in Archis. Ook vondsten die bij hen gemeld worden door particulieren, dienen zij zelf in te voeren in Archis.

Iedereen die zelf een melding wil doen en geen toegang heeft tot Archis, kan het vondstmeldingsformulier gebruiken. Stuur hierbij ook een foto mee, dan kunnen de archeologen van de Rijksdienst de vondst goed beoordelen. Zij kunnen niet altijd een uitspraak doen in hoeverre er sprake is van een archeologisch voorwerp (artefact), maar kunnen u wel doorverwijzen naar andere experts.

Archeologische vondsten zijn sporen uit het verleden die iets vertellen over onze geschiedenis. De aangetroffen locaties en gevonden objecten kunnen het onderwerp zijn van verder onderzoek. Daarom is het van belang dat zowel professionals als particulieren de vondsten melden.