Groei, verandering, differentiatie. Architectuur in Nederland 1965-1990

Dit rapport schetst in grote lijnen de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur tussen 1965 en 1990, een periode met meerdere gezichten.

Op een periode van economische expansie en grootschalige bouwproductie volgde een tijd van bewonersparticipatie, buurtgerichte stadsvernieuwing en kleinschalige architectuur. Deze kentering leidde op haar beurt tot vernieuwing van de architectonische discipline, een nieuw creatief elan en een pluralistische bouwpraktijk. Kort samengevat: groei, verandering en differentiatie. In werkelijkheid was geen sprake van duidelijk afgebakende episoden, eerder van thema’s die elkaar overlappen en onvermoede verbanden en contradicties vertonen.

Colofon

Auteur: Kees Somer
Begeleiding: Anita Blom

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020