Werven en verbinden. Krimp en erfgoed in Europa

Deze publicatie laat Europese voorbeelden zien van erfgoed in krimpgebieden en belicht de manieren waarop met krimpproblematiek kan worden omgegaan.

Kansen voor krimpregio's

Dit boek laat de relatie tussen krimp en erfgoed zien en benoemt de kansen die erfgoed voor krimpregio’s kan bieden. Landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland kampen al langer met krimp dan Nederland. Dat heeft bijna altijd te maken met het vertrek van grote industrie- of mijnbouwcomplexen, of met de leegloop van het platteland door de uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw. Die geschiedenis is terug te zien in het erfgoed. Het gaat vaak om voormalige industriële complexen en de bijbehorende arbeiderswijken, of om leegstaande dorps- en plattelandswoningen met dorpsvoorzieningen zoals winkels, postkantoren en scholen.

Zie ook de publicatie: Krimp en erfgoed in Noordwest-Europa; verkenning van een uitdagend probleem

Colofon

Redactie: Peter Paul Witsen
Auteurs: Annemarie de Graaf, Gert-Jan Hospers, Mélanie Péro, Hans Renes, Eva Stegmeijer, Frank Strolenberg
ISBN: 9789057992285
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014