Hulpmiddel bij de waardering van historische interieurs

Dit is een hulpmiddel voor eigenaren, beheerders en conservatoren van historische interieurs waarmee ze op een praktische manier de waarde van hun interieur kunnen bepalen.

Stappenplan waardebepaling historische interieurs

Deze brochure biedt hulp bij het nemen van beslissingen over restauratie, conservering, klimaat, beveiliging en publieke toegankelijkheid. Het hulpmiddel licht het proces van waardering stapsgewijs toe. Allereerst wordt de aanleiding en de onderzoeksvraag verwoord. Stap 2 bestaat uit vooronderzoek en de aanleg van een dossier met alle beschikbare informatie. Vervolgens is het tijd om een waarderingsteam samen te stellen. Hierna vindt de waardering plaats aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Wanneer deze waardering is uitgewerkt kan er een weloverwogen besluit worden genomen. In de brochure zijn ook een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen die het stappenplan illustreren.

Colofon

Redactie: Agnes Brokerhof, Stephen Hartog, Geertje Huisman, Tessa Luger.
Eindredactie: Aggie Langedijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011