Keramische vloertegels uit de twintigste eeuw

Deze brochure geeft aanbevelingen voor het onderhoud en de restauratie van historische keramische vloertegels.

Tips voor onderhoud

Deze Gids Techniek schetst de historische ontwikkeling van keramische vloertegels vanaf 1840 en beschrijft de gebruikte productiemethoden. Ook worden er praktische tips gegeven om schade en slijtage in een vroeg stadium te herkennen. Verder bevat de gids aanwijzingen voor hoe je het beste de tegels kunt schoonmaken, onderhouden en restaureren. In de gids Tegels in de twintigste eeuw is meer te lezen over de historie en ontwikkeling van moderne vloer- en wandtegels.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 49
Tekst: Henk Nijenhuis
Redactie: Ruben Abeling, Mario, Baeck, Klaas Boeder, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Eloy Koldeweij, Cor van Kooten en Dirk Snoodijk
ISSN: 1569-7606
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008