Overzicht voor gemeenteambtenaren

Werkt u bij een gemeente, bijvoorbeeld als vergunningverlener, toezichthouder of handhaver? Dan krijgt u in uw werk wellicht met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te maken. Bijvoorbeeld om bij vergunningen om advies te vragen. Of omdat u informatie zoekt. Op deze pagina vindt u een overzicht met de belangrijkste zaken.

Omgevingsvergunning rijksmonumenten (gebouwd of aangelegd): advies vragen

Bij bepaalde ingrepen aan een gebouwd of aangelegd rijksmonument is de gemeente verplicht om advies te vragen aan de RCE. De wegwijzer advies omgevingsvergunning laat stap voor stap zien wat daarbij nodig is. 

Ook biedt de RCE informatie over de wijze waarop deze adviezen tot stand komen.

Rijksmonumentenregister

In het Rijksmonumentenregister vindt u gegevens van alle rijksmonumenten in Nederland. 

Subsidies

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie.

Monumenten aanwijzen en afvoeren

De RCE kan rijksmonumenten aanwijzen, afvoeren of onderdelen bij bestaande rijksmonumenten bijbeschermen.

Monumentenvergunning archeologische rijksmonumenten

Voor het verstoren van een archeologisch rijksmonument (ook onder water) is altijd een monumentenvergunning nodig. De RCE verstrekt die vergunning.

Schade aan rijksmonumenten

Wat te doen bij brand, diefstal, wateroverlast of vandalisme? Of beter: hoe voorkom je dit? Veiligheidszorg is gericht op ongewenste en plotselinge gebeurtenissen.

Kennis en opleiding

Professionals, overheden, bedrijven, studenten en eigenaren/beheerders delen kennis over erfgoed in Nederland. Er zijn opleidingen, talentprijzen, platformbijeenkomsten, congressen, stage- en opleidingsplaatsen.

Erfgoedwet

Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Wat betekent de Erfgoedwet voor musea, rijksmonumenten en archeologie?