Programmaleider Erfgoed Deal aangesteld

Vanaf 1 september staat Marjorie Verhoek aan het roer van het programmabureau Erfgoed Deal. Met de komst van de programmaleider krijgt het (in oprichting zijnde) programmabureau een sterke impuls. Marjorie heeft bij de gemeente Zaanstad als programmamanager Erfgoed, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme ruime ervaring opgedaan in het proces- en programmamanagement.

De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen verschillende overheden en maatschappelijke organisaties om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. De Erfgoed Deal werd op 21 februari 2019 ondertekend door minister Van Engelshoven (OCW) en de betrokken partijen.

pasfoto Marjorie Verhoek
Beeld: ©MV

Marjorie: 'Het draait in de Erfgoed Deal om de kans om de transitieopgave van de toekomst te laten zien en erfgoed te koppelen aan duurzaamheid, klimaat en groei en krimp. We zijn onze toekomstige generaties verplicht deze beweging in gang te zetten voor een blijvend leefbare en herkenbare omgeving. Daarnaast is het opzetten van een programmabureau een hele leuke uitdaging en werk ik graag met een klein team aan deze uitdagende opgave.'

Over het programmabureau

De uitvoering van de deal vraagt om een goede ondersteuning. Hiervoor wordt momenteel een gezamenlijk programmabureau opgericht. De partijen samen leveren de benodigde formatie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is namens OCW één van de samenwerkingspartners. Bovendien fungeert het RCE-kantoor in Amersfoort als uitvalsbasis van het programmabureau. Het streven is dat het programmabureau vanaf komend najaar actief is.

Over de Erfgoed Deal

Minister Van Engelshoven trekt onder de naam Erfgoed Deal € 20 miljoen uit om oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven met behulp van erfgoed. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.