De Archeobrigade

Deze rapportage geeft relevante bevindingen, inzichten en aanbevelingen naar aanleiding van de pilot  ‘De Archeobrigade’ geïnitieerd door Landschap Erfgoed Utrecht en gesubsidieerd door de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In deze pilot werd de mogelijkheid onderzocht of met de inzet en de betrokkenheid van vrijwilligers en eigenaren archeologische rijksmonumenten in stand gehouden kunnen worden en wat daar allemaal bij komt kijken.

Colofon

Landschap Erfgoed Utrecht
Postbus 121, 3730 AC De Bilt
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Copyright © 2021, Landschap Erfgoed Utrecht
Auteurs: Marianne Visser, Anton Cruysheer & Alexander van de Bunt
Fotografie: Alexander van de Bunt