BRAM 27: Een archeologische verkenning en kartering op de Groote Heide bij Heeze

Bij Heeze is een kleinschalig booronderzoek uitgevoerd naar de landschappelijke inbedding van vindplaatsen van de Ahrensburg-cultuur.

Bodemopbouw Groote Heide

Dit archeologische rijksmonument (monumentennummer 45430) heeft de laatste jaren flink onder druk gestaan door ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving. De voortdurende vraag naar advies over ruimtelijke ingrepen bij het monument was aanleiding voor dit onderzoek. In 2013 en 2014 vond veldonderzoek plaats. Op de onderzochte locatie, aan de noordrand van het voormalige meer, is tijdens dit onderzoek de bodemopbouw nader in beeld gebracht. Bij het onderzoek zijn geen vuurstenen artefacten aangetroffen.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 27
Auteurs: J.W. de Kort, B.I. Smit & J. Deeben
ISBN/EAN:9789057992766
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017