Rianne Luring is Landschapstalent 2022

Rianne Luring (28) is de winnaar van de Landschapstalentprijs 2022. Zij onderscheidt zich door de manier waarop ze het verleden met het heden in de praktijk verbindt. Daarbij heeft ze een blik op de toekomst waarin zaken als klimaatverandering en -adaptatie belangrijke onderwerpen zijn. De jury prijst ook haar kwaliteit om op alle niveaus samen te werken, van vrijwilligers tot maatschappelijke organisaties. De uitreiking van de prijs vond plaats op 30 juni 2022 tijdens het Landschapssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

[De tekst gaat verder onder de foto]

Drie finalisten van de Landschapstalentprijs met bloemen en een waardecheck
De finalisten van de Landschapstalentprijs 2022 v.l.n.r. Rianne Luring, Jasper Nillessen en Janin Hekman

Drie finalisten

Voor de eerste editie van de Landschapstalentprijs zijn twaalf jonge professionals genomineerd. De jury was onder de indruk van de kwaliteiten van alle twaalf landschapsspecialisten en heeft drie daarvan als finalist gekozen. Rianne Luring werd de uiteindelijke winnaar.

Rianne Luring

In Rianne Luring (28) ziet de jury de landschapsprofessional van de toekomst. Bij Landschapsbeheer Groningen werkt Luring als landschapsontwerper en landschapshistoricus. Ze speelt een belangrijke rol als verbinder, bemiddelaar en netwerker. Luring ontwikkelde zich binnen Landschapsbeheer Groningen snel van medewerker naar adviseur. Ze inspireert op alle niveaus, is ambassadeur van het Groningse cultuurlandschap en ziet overal kansen en verbindingen. Luring weet vanuit haar kennis van landschapshistorie gepassioneerd bewoners en eigenaren in de huidige tijd te motiveren dingen te doen die meerwaarde hebben voor de toekomst. Zij weet in een toepassing op kleine schaal rekening te houden met een groter gebied. Zo ook in projecten waarin zij voedselbossen ontwikkelt, zoals bij het project ‘Erfbeplanting Zuid- en Oost-Groningen’. Hier adviseert ze niet alleen rondom de cultuurhistorische waarden van het erf maar geeft ze ook advies over gevarieerde beplantingssortimenten. Hierdoor verhoogt de biodiversiteit in het projectgebied. Kennisdeling staat bij haar centraal, zoals bij de cursussen over de onderzoeksmethode oral history die zij geeft.

Janin Hekman

Janin Hekman (29) is werkzaam bij Arcadis als landschapshistoricus en archeoloog. Zij weet urgente opgaven vanuit haar kennis te vertalen op een toegankelijke manier, zodat ze landschapsarchitecten, omgevingsmanagers, maar ook bewoners en gebruikers van het gebied meekrijgt met haar ideeën. Een mooi voorbeeld hiervan is het project in de Vledder Aa.

Jasper Nillessen

Jasper Nillessen (32) werkt als landschapsontwerper bij veenenbosch en bos. Hij is kundig in het verbinden van een concept naar uitwerking op detailniveau. Nillessen weet een volwaardig ontwerp te maken waarin verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden. In het afgelopen jaar heeft hij bestaande oude waterwerken ingezet bij onder meer voor de dijkversteking Gorinchem-Waardenburg en het Kloosterhof bij Chateau Heel .

De drie finalisten stellen zichzelf voor in korte video’s: Rianne Luring, Janin Hekman, Jasper Nillessen.

De Landschapstalentprijs

De winnaar otvangt als Landschapstalent 2022 een geldprijs van €3.000 en een bijzonder kunstwerk van kunstenaar Roosje van Donselaar. Het geldbedrag is bestemd voor een naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject. De twee andere finalisten ontvangen elk €1.000 voor een soortgelijk doel.

In 2022 is de RCE gestart met de organisatie en uitreiking van de Landschapstalentprijs. De prijs is bedoeld voor jonge erfgoedprofessionals werkzaam op het gebied van landschap, ontwerp en ruimtelijke ordening in Nederland. De RCE verzorgt de uitvoering en financiering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast deze prijs organiseert de RCE sinds 2014 de Monumententalentprijs, sinds 2017 de Museumtalentprijs en sinds 2020 de Archeologietalentprijs.