Archeologisch beleefpunt De Klinkenberg geopend

Op 22 september is in Gees het zevende archeologisch beleefpunt van Drenthe geopend door gedeputeerde Nelleke Vedelaar. Tijdens de feestelijke opening is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het archeologische rijksmonumentenpaspoort voor de Klinkenberg uitgereikt aan de terreineigenaar Staatsbosbeheer en de pachter.

Kasteelheuvel De Klinkenberg

Op de plaats waar de strategische weg van Coevorden naar Ruinen een groot veengebied doorkruiste stond ooit De Klinkenberg; een kasteel uit een houten toren op een omgrachte aarden heuvel en een lager omgracht voorterrein met houten gebouwen. In de gracht is een houten brugpaal gevonden, gemaakt van een boom die rond 1239 is gekapt. In deze periode waren de toenmalige landsheer, de bisschop van Utrecht en de heren van Coevorden in een machtsstrijd verwikkeld om de zeggenschap over Drenthe. In de loop der eeuwen is bijna het hele voorterrein en een deel van de kasteelheuvel afgegraven. Ook de grachten waren bijna verdwenen. In 2002 zijn de oude contouren weer zichtbaar gemaakt.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

vlag, mensen en informatiepaneel
Onthulling van het informatiepaneel over De Klinkenberg

Beleving

Samen met de leerlingen van de plaatselijke basisscholen opende gedeputeerde van de provincie Drenthe Nelleke Vedelaar het beleefpunt. Op het terrein zijn in staal uitgevoerde objecten te vinden, die laten zien hoe het kasteel eruit kan hebben gezien en hoe het er hier vroeger aan toe is gegaan. Grote ronde keien met voorstellingen van een jonkvrouw, kasteelheer en de bisschop van Utrecht, een uitgebreid informatiepaneel en een speciaal ontworpen bankje maken het archeologisch beleefpunt compleet. Dit beleefpunt is het zevende in Drenthe. De archeologische beleefpunten worden gerealiseerd door een samenwerking van de Drentse gemeenten en provincie. Daarmee wordt archeologie voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en de omgeving krijgt een extra impuls.  

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

betrokken poseren bij De Klinkenberg
Betrokkenen van provincie, gemeente, Staatsbosbeheer en RCE samen met de pachters bij De Klinkenberg
Archeologisch beleefpunt De Klinkenberg

Uitreiking paspoort

Waarnemend Hoofd regio Noord-Oost, Jinna Smit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reikte een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uit aan terreineigenaar Staatsbosbeheer, provinciehoofd Bert Hummelen en de pachter. Het paspoort geeft informatie over de aard en de geschiedenis van het monument. Ook bevat het praktische informatie over wat de eigenaar/gebruiker wel en niet kan doen op deze bijzondere plek. Tevens staat aangegeven waar deze terecht kan met hulpvragen. Op deze manier streven we samen naar een goed rentmeesterschap.