Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland van start

Van 4 juli tot en met 5 augustus organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten van verschillende scholen en universiteiten en vrijwilligers doen onderzoek op het wrak van een waterschip dat vermoedelijk uit de eerste kwart van de 16e eeuw dateert.

Luchtfoto van opgraving
Studenten aan het werk bij de Veldschool 2019

Studenten

In Batavialand verrichten vijftien studenten werkzaamheden bij de reconstructie van het waterschip ZM22. Ze krijgen instructie over scheepsbouw, conservering en de scheepsarcheologische collectie. In Zeewolde vindt het onderzoek op het wrak plaats. Tijdens de Veldschool schrijven studenten blogs over de resultaten van het onderzoek en hun ervaringen. 

Tekening van zeilschip

Vrijwilligers

In de week van 1 tot en met 5 augustus zullen vrijwilligers in de archeologie met bijzondere interesse in scheepsarcheologie instructie krijgen over fotogrammetrie en de documentatie van scheepswrakken. Deze meetweek vindt plaats in Zeewolde en in Batavialand. De nadruk van de meetweek voor vrijwilligers ligt op fotogrammetrie, een techniek die ook onder water kan worden toegepast. De vrijwilligers leren hoe ze een film die tijdens een hobbyduik op een scheepswrak is gemaakt, kunnen verwerken tot een 3D-model. Daarmee kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen van het enorme bestand aan nog niet onderzochte scheepswrakken in Nederland. 

Toekomst

Met de Veldschool wil de RCE studenten de kans bieden om ervaring op te doen met scheepsarcheologie. Om toekomstige erfgoedzorg van Nederland waterland te garanderen, zijn erfgoedprofessionals met kennis van maritieme archeologie nodig. Het opleiden van studenten in de maritieme archeologie draagt bij aan een betere zorg voor en meer kennis van ons grote bestand aan scheepswrakken. De RCE wil de veldschool de komende jaren voortzetten. 

Open dag voor publiek

Zaterdag 23 juli van 11.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid om te komen kijken naar de opgraving in Zeewolde. Het achterschip van het wrak is te bewonderen, dat is het gedeelte van het schip waar we de leefruimte verwachten. Dit jaar wordt alleen dit gedeelte van het wrak onderzocht en wordt er besloten of er in 2023 verder onderzoek wordt gedaan. Het biedt een unieke kans om de restanten van een van de oudste vissersschepen van het Zuiderzeegebied te zien. Studenten van de Veldschool verzorgen rondleidingen ter plaatse.

Adres

Zeewolde, kruising Slingerweg met Schillinkweg. Komt u uit de buurt? Kom dan zoveel als mogelijk op de fiets, vanwege beperkte parkeerplekken.

Parkeren

U kunt parkeren langs de toegangsweg tot de wraklocatie in het Hulkensteinse Bos. Bij regenachtig weer is het raadzaam om laarzen mee te nemen.

kaart met parkeerlocatie
Parkeren tijdens de open dag op 23 juli kan op de met pijl aangegeven locatie