Subsidieregeling 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze' krijgt vervolg in februari 2021

Het Ministerie van OCW heeft eenmalig een extra budget van € 350.000 euro toegekend aan de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Hierdoor kan de regeling een vervolg krijgen. De tweede aanvraagperiode start op 1 februari 2021 en loopt tot en met 30 april bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelde de regeling voor het eerst in mei 2020 open. De interesse was groot waardoor het subsidieplafond in de eerste aanvraagperiode werd bereikt. Door het extra budget is er weer ruimte om projecten waar de ‘Faro-principes’ centraal staan financieel te ondersteunen.

In aanloop naar de openstelling van de tweede aanvraagperiode zijn er drie informatiesessies gepland; op woensdag 20 januari, donderdag 4 februari en dinsdag 9 februari. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Beeld: ©Museum Rotterdam
Een voorbeeld van actieve erfgoedparticipatie: het Verhalencafé in Museum Rotterdam (pre-corona).

Het Verdrag van Faro

Erfgoedparticipatie is een belangrijk onderdeel van het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen. Voor instellingen en initiatieven waarin de mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan én de werkwijze een stap verder te brengen. Voor anderen betekent het een nieuwe manier van werken.

Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve erfgoedparticipatie en ondersteunen onder andere via deze regeling projecten waarin wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het verdrag. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Subsidie aanvragen en informatie

De subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Alle benodigde informatie over de regeling met o.a. een FAQ vindt u terug op de website van het Fonds. Ook de data en aanmeldmogelijkheid om deel te nemen aan de speciale Faro-informatiesessies.

Heeft u vooraf al specifieke vragen dan kunt u terecht bij het reguliere erfgoedspreekuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Elke donderdag houdt het erfgoedteam telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail u naam, organisatie, telefoonnummer en als u wilt ook alvast vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. U krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.