33 gemeenten ontvangen uitkering kerkenvisies

Nog eens 33 gemeenten ontvangen een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie. De bijdragen werden onlangs tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt in de ‘septembercirculaire Gemeentefonds’.

Hervormde kerk in Sluis
Hervormde kerk in Sluis. De gemeente Sluis heeft een grote rijkdom aan kerkgebouwen, van zeer jonge tot zeer oude, van monumentale tot minder monumentale, van beschermde tot niet-beschermde, van in het oog springende tot bijna onherkenbare.

Al 59 gemeenten aan de slag!

Opgeteld bij de vijftien gemeenten uit de eerste tranche (meicirculaire 2019) hebben nu in totaal 48 gemeenten in 2019 financiële steun ontvangen om met een kerkenvisie aan de slag te gaan. Maar inmiddels hebben ook alweer nieuwe gemeenten een aanvraag ingediend en staat de teller nu op 59 gemeenten die actief zijn.

Aanvragen tot en met 2021

De mogelijkheid voor het aanvragen van deze financiële steun kan nog tot en met 2021. Aanvragen kan het hele jaar door, waarbij er jaarlijks in mei en september uitkeringsrondes zijn. Lees meer hierover op de pagina Lokale kerkenvisie opstellen.