13 december Erfgoed en de Omgevingswet

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen.

Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld.

Op woensdagochtend 13 december staan we stil bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijker onderdeel uit gaat maken van de ‘voorkant van het proces’. Dit doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Het begrip ‘cultureel erfgoed’ in de Omgevingswet
  • De omgevingsvergunning voor de rijksmonumentenactiviteit
  • Instructieregels voor het omgevingsplan / voorbeeldregels cultureel erfgoed
  • Minimale acties voor start Omgevingswet
  • Het overgangsrecht en de overgangsfase
  • Hoe kunnen vooral gemeenten goed gebruik maken van de Omgevingswet 

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteambtenaren en anderen die professioneel bezig zijn met erfgoedzorg.

Aanmelden

U kunt dit platform live of online bijwonen, dit geeft u aan bij het aanmelden.

Programma

Tijd Onderwerp
9.00 Inloop met koffie en thee
9.20 Digitale inloop
9.30 Opening
Monique Krauwer, dagvoorzitter
9.40

Toelichting op een aantal Omgevingswetaspecten
Ruben Abeling en Frank Altenburg, RCE

1.    Het begrip ‘cultureel erfgoed’ in de Omgevingswet
2.    De omgevingsvergunning voor de rijksmonumentenactiviteit
3.    Instructieregels voor het omgevingsplan / voorbeeldregels cultureel erfgoed
4.    Minimale acties voor start Omgevingswet

Overgangsfase naar het definitieve omgevingsplan
Bert Rademaker, ministerie van BZK

Na ieder onderwerp is er ruimte voor het stellen van vragen, halverwege is er ook ruimte voor een korte pauze.

12.00

Einde bijeenkomst
Tot 13.00 uur is er een lunch beschikbaar in de hal.