09 februari Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Veenhuizen

Het Verenigingsgebouw

Hoofdweg 116
9341 BK  Veenhuizen
Parkeren: Hoofdweg 116 of parkeerplaats Kerklaan.

Zet in mijn agenda

Veenhuizen is niet zomaar een dorp. Het is een van de zeven Koloniën van Weldadigheid die in Nederland en België zijn gelegen en sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed zijn. Om eigenaren en beheerders te ondersteunen bij onderhoud en restauratie is er veel onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een handboek voor onderhoud: Kleur Veenhuizen. In dit gecombineerde platform komen de onderzoeken van landschap, gebouwen en kleurgebruik in samenhang aan bod. Ook de betekenis van de Koloniën als werelderfgoed krijgt de aandacht.

Lees ook het artikel in het Tijdschrift van de RCE, november 2022, pagina 12 e.v.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is alleen fysiek bij te wonen en wordt niet online aangeboden.

Aanmelden is verplicht en kan via de knop hieronder. U ontvangt een bevestiging en het adres van de locatie per mail.

Programma

Tijd Onderwerp
10.30 uur Inloop koffie en thee
11.00 Welkom en inleiding door Mariël Polman
11.05 Waarom is Veenhuizen zo groen? Van tuin tot bos
Erik Blok, landschapsarchitect en bouwhistoricus, SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen
11.35 Zoeken naar verbanden. De chronologie van de architectuur
Jan van den Burg, architect, Architectenbureau Jan van den Burg
12.05 Kleuronderzoek van Veenhuizen
Suzanne Fischer, bouwhistoricus en kleuronderzoeker, Suzanne Fischer Bouwhistorisch Onderzoek 20e Eeuwse Monumenten
12.35 Lunchwandelingen in de vier thema’s groen, architectuur, kleur en werelderfgoed
Lunchpakketjes worden verstrekt.
14.10 Werelderfgoed
Wendy Schutte, siteholder UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid
14:25 Vragen en Reacties
14.45 Afsluiting en napraten met thee en koffie