20 oktober Platform Archeologie. SAP Symposium en uitreiking Grote Archeologie Prijs 2022

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Dit Platform Archeologie heeft een bijzondere invulling waarvoor de Rijksdienst voor het Cultureel (RCE) en de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) u van harte uitnodigen.

Met de mogelijke ondertekening van de Faro Conventie (Raad van Europa) door Nederland in het vooruitzicht is het toegankelijk maken van de archeologie voor een ieder die betrokken wil zijn actueler dan ooit.

Tijdens dit symposium Toegankelijke Archeologie voor Iedereen kijken we vooral naar de toegankelijkheid van de archeologie (historische locaties en musea) voor mensen die minder goed kunnen zien, horen of bewegen. Er worden verschillende voorbeelden van publiekstoegankelijke archeologie gepresenteerd, waarvan een in het Engels. En er is een workshop Zo leren kijken.

Tot slot wordt de Grote Archeologie Prijs 2022 uitgereikt, die ook als thema toegankelijkheid heeft.

Aanmelden

U kunt bij de bijeenkomst aanwezig zijn of deze online volgen. Deze keuze geeft u bij het aanmelden aan. Aanmelden kan via de knop hieronder.

Bij online deelname ontvangt een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Programma

Tijd Onderdeel
13.00 Inloop met koffie en thee
13.20 Digitale inloop
13.30 Welkom en inleiding door Jos Bazelmans - RCE
13.40 Musea en de toegankelijkheid voor mensen die niet (goed) zien of horen
Monique van den Dries, Universiteit Leiden
14.00 Audio inzetten voor inclusieve publieksbeleving
Daphne Maas – Voerman Museum
14.20 Improved access? Presentation and accessibility in the LVR-Archaeological Park Xanten
Stephan Quick – Xanten (Engels) 
14.40 Workshop "Zo leren kijken"
15.10 Pauze
15.40 Presentaties van de vier genomineerde inzendingen voor de Grote Archeologie Prijs
16.45 Uitreiking Grote Archeologie Prijs
17.00 Borrel voor aanwezigen