Over lokalisme, liefdewerk en lonkend perspectief

In opdracht van de RCE is een verkenning uitgevoerd naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Universiteit Leiden en met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Colofon

Verkenning naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie

Dit rapport maakt deel uit van het project Receptenboek burgerparticipatie in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de begeleidingscommissie van de RCE namen deel Monique Eerden, Machteld Linssen en Annemarie Willems.

Auteurs: Heleen van Londen (Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam), Monique van den Dries (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden), Stella Landskroon (Landskroon Archeologie).
Vormgeving: Mikko Kriek (Universiteit van Amsterdam)
Omslag: Foto’s: Johan Verspay (CARE project Woensel 2019), kinderen doen mee aan het onderzoek.
Tekening van boom: Stella Landskroon. De boom staat symbool voor het prille begin en groeikans van participatie in de Nederlandse archeologie. De puzzelstukjes sluiten onderling nog niet aan.
ISBN: 9789090343983
© Universiteit van Amsterdam en auteurs, Amsterdam, maart 2021