15 april Workshopserie Oral history en erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie St. Aegtenkapel, Het Zand 37, 3811 GB Amersfoort

Hoe kun je oral history als methode inzetten om levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen zorgvuldig vast te leggen? Wat is de meerwaarde ervan voor de erfgoedsector? Over deze vragen gaat de workshopserie ‘Oral history en erfgoed’ op vrijdag 18 maart en 15 april (13.30 - 17.00 uur), georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Sprekende Geschiedenis.

Van collectieverrijking, onderzoek, publiekspresentatie tot het vergroten van betrokkenheid bij erfgoed: de methode oral history leent zich daar goed voor. Dat bleek tijdens de drukbezochte webinar ‘Oral history als aanjager van de Faro praktijk’ die vorig jaar op 27 september werd georganiseerd door de RCE in samenwerking met Erfgoed Gelderland. Tijdens het webinar lichtte Lian van der Zon haar essay ‘Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal’ toe. Daarin stelt ze dat oral history bij uitstek een methode is voor verdere democratisering van erfgoed. 

Als vervolg op het webinar staan er nu twee workshops gepland op 18 maart en 15 april die worden verzorgd door het in januari gelanceerde Knooppunt Oral History ‘Sprekende Geschiedenis’. 

Inhoud van de workshopserie

In de eerste workshop staat de vraag centraal waarom oral history belangrijk is in relatie tot erfgoed. Voorbeelden van projecten in de erfgoedsector worden besproken, inclusief projecten die worden aangedragen door de deelnemers. Het tweede deel van deze workshop gaat over de kenmerken van een goed oral history interview. Er wordt kort geoefend met het houden van zo’n interview.

In de tweede workshop komen de voorwaarden voor bruikbaar oral history materiaal aan de orde. Er worden praktische handvatten gegeven voor transcriberen, metadateren en het opstellen van toestemmingsformulieren (inclusief softwareprogramma’s). Ook wordt gekeken hoe de opgenomen verhalen goed te bewaren en toegankelijk te maken voor een groter publiek. 

Met het oog op de Faro uitvoeringsagenda gaan we ook in gesprek over de betekenis van oral history voor én als erfgoed. En over welke uitdagingen er zijn om oral history duurzaam te integreren in het erfgoedveld.

Voor wie?

Werkt u binnen een erfgoedinstelling en wilt u meer weten over oral history? Of bent u actief binnen een vrijwilligersorganisatie en wilt u oral history inzetten voor een erfgoed- of sociaal-maatschappelijk project? Dan is deze workshopserie expliciet voor u bedoeld.

Om deel te kunnen nemen is geen speciale voorkennis nodig maar wel de intentie om oral history in te zetten binnen je activiteiten of als je wilt uitzoeken of dit zou passen.

Goed om te weten

  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
  • U geeft zich op voor de serie, bestaande uit twee workshops. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.
  • Maximaal 30 deelnemers kunnen meedoen.
  • We willen zoveel mogelijk organisaties in de gelegenheid stellen om mee te doen. Daarom vragen we u om per organisatie/initiatief maximaal een deelnemer af te vaardigen. 
  • Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.