20 mei Beschermd maar kwetsbaar. Instandhouding van archeologische terreinen in de praktijk

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ’Beschermd maar kwetsbaar’, opgesteld door Nico Willemse (NAR 67) organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dit Archeologieplatform over de instandhouding van behoudenswaardige archeologische terreinen.

We bespreken het onderwerp aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Drie sprekers vertellen over hun ervaring met instandhouding van archeologische waarden in respectievelijk natuurgebieden, agrarische gronden en verstedelijkt gebied.

Wat zijn de bedreigingen, in hoeverre is behoud in situ mogelijk? Zijn er oplossingen en welke maatregelen kunnen worden getroffen?

Op elke presentatie zal een reflectant een reactie geven. U kunt als deelnemer ook meedoen: tijdens de bijeenkomst kunt u via de chat vragen stellen aan de sprekers en reageren.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt bij de bevestiging al de link naar de livestream van het webinar . Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Programma

Tijd Onderwerp
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom door Guido Mauro  
14.02 Introductie op het thema Instandhouding, algemeen en kader Guido Mauro
14.07 Toelichting rapport ‘Beschermd, maar kwetsbaar’
Nico Willemse, senior projectleider, RAAP
14.15 Blok 1 Natuurgebieden
 • Intro Nico Willemse
 • Ervaring uit de praktijk: Seline Geijskes, senior adviseur Landschap & Cultuurhistorie, Staatsbosbeheer Utrecht
 • Reflectie: Poul Hulzink, senior beleidsmedewerker natuur, landschap en recreatie, Stichting Goois Natuurreservaat
 • Discussie met input uit chat
14.45 Blok 2 Agrarisch grondgebruik
 • Intro Nico Willemse
 • Ervaring uit de praktijk: Ciska van der Genugten, Specialist natuur- en cultuurhistorie, Geldersch Landschap & Kasteelen
 • Reflectie: Rob van Eerden, beleidsadviseur archeologie, provincie Noord-Holland
 • Discussie met input uit de chat
15.15 Pauze
15.25 Blok 3 Stedelijke omgeving
 • Intro Iepie Roorda, projectleider Kennis Instandhouding Archeologische rijksmonumenten
 • Ervaring uit de praktijk: Christel Brandenburgh, senior adviseur Erfgoed Leiden en omgeving
 • Reflectie: Marjolein Kerkhof, senior adviseur archeologie Erfgoed Delft
 • Discussie met input uit de chat
15.55 Samenvatting, volgend archeologieplatform en afsluiting door Guido Mauro