NAR 67: Beschermd maar kwetsbaar

Deze Nederlandse Archeologische Rapportage (NAR) geeft een actueel overzicht van natuurlijke processen en ingrepen van de mens die de fysieke kwaliteit van archeologische rijksmonumenten aantasten en tot informatieverlies kunnen leiden. Daarnaast worden maatregelen genoemd om (dreigende) degradatie van archeologische monumenten tegen te gaan of te voorkomen.

Hoge resolutie

Download 'NAR 67: Beschermd maar kwetsbaar'
PDF document | 162 pagina's | 76.3 MB | 2020

Fysieke bedreigingen van archeologische rijksmonumenten

In het kader van het programma Kennis voor Archeologie is in opdracht van de RCE onderzoek verricht naar fysieke bedreigingen waaraan archeologische rijksmonumenten (kunnen) worden blootgesteld en de maatregelen die deze bedreigingen kunnen stoppen of voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Nico Willemse van RAAP.

Hoewel het onderzoek betrekking heeft gehad op archeologische rijksmonumenten, zijn de bevindingen ook relevant voor de instandhouding van vergelijkbare archeologische monumenten die door gemeenten of provincies een vorm van bescherming genieten.

Engelse versie

Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar: Fragile monuments of the past

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 67
Tekst: Nico W. Willemse
ISBN/EAN: 978-90-5799-329-9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020