19 mei Erfgoedparticipatielab B - De burger als expert

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online of fysieke bijeenkomst, afhankelijk van ontwikkelingen Coronavirus

Wordt nader bekend gemaakt.

Deze cursus is volgeboekt!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie  organiseren samen drie erfgoedparticipatie-labs. Het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ staat centraal in de labs waar erfgoedprofessionals kennis delen én ontwikkelen over vraagstukken met betrekking tot participatie. Elk lab heeft een eigen thema: participatief waarderen, de burger als expert en participatie en inclusie.

De RCE wil dat participatie een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk wordt en onderzoekt momenteel wat daarvoor nodig is. Steeds meer gaat het ook om de betekenissen en waarden die mensen aan erfgoed toekennen. Maar hoe ga je daarmee om als erfgoedprofessional of ambtenaar? Hoe kun je  samenwerken met bewoners bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Hoe kan erfgoed ingezet worden als middel bij maatschappelijke vraagstukken? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen instellingen, professionals, ambtenaren en vrijwilligers van elkaar leren om zo gezamenlijk de werkpraktijk te versterken?

Praktijkwerkplaatsen

Met praktijkwerkplaatsen zoals die van de ErfgoedAcademie wil de Rijksdienst iedereen die zich wil verdiepen in erfgoedparticipatie bij elkaar brengen om samen te leren van de kennis en ervaring die er al is, inzichten te delen en mogelijk zelfs een aanzet te geven tot nieuwe werkwijzen of instrumenten. De opbrengst van de praktijkwerkplaatsen wordt gebruikt om de erfgoedpraktijk (nog) beter toe te rusten voor deze nieuwe opgave. Praktijkwerkplaatsen kunnen allerlei vormen hebben, klein of groot zijn, eenmalig of meerdere keren plaatsvinden, een langdurig traject beslaan of een enkel dagdeel.

De erfgoedparticiaptie-labs van de ErfgoedAcademie

De Erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie zijn speciaal bedoeld voor degenen die over een langere periode intensief bezig willen zijn met vraagstukken rond participatie. Gedurende een periode van zes maanden komt elk erfgoedparticipatie-lab  zes keer bij elkaar*. Deelnemers leren van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden ze in kunnen zetten om participatie-doelstellingen te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe deze zijn toe te passen in de dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in het lab. Er is ruimte voor 25 deelnemers per lab.

Elk lab heeft een eigen thema: participatief waarderen, de burger als expert en participatie en inclusie.

Voor wie?

De labs zijn bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is (ervaring met participatie is geen vereiste).

Inschrijven en kosten

Inschrijven kan tot en met vrijdag 24 april via de website van de ErfgoedAcademie. 

Lab A:    Participatief Waarderen, startbijeenkomst 11 mei 2020

Lab B:    De Burger als Expert, startbijeenkomst 19 mei 2020

Lab C:    Participatie en Inclusie, startbijeenkomst 19 mei 2020

Er is ruimte voor 25 deelnemers per lab. Deelname aan een erfgoedparticipatie-lab is gratis.

* vanwege het corona-virus is het nog niet bekend of de labs fysiek of online plaatsvinden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie en wat u hier kunt leren? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.