27 juni Bijeenkomst 'Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan' (Brabant)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

Op donderdag 27 juni 2019 organiseert Monumentenhuis Brabant samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bijeenkomst ‘Van omgevingsvisie op weg naar het omgevingsplan’. De bijeenkomst is het vervolg op de landelijke serie van twaalf provinciale bijeenkomsten ‘Erfgoed en de Omgevingswet’ in 2018.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van een monument, en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. Deze routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

Enkele voorbeeldvragen

Hoe ga ik om met de omgeving van monumenten in mijn gemeente? Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe doen andere gemeenten dat eigenlijk en welke rol speelt de participatie van de burger in het proces?

Voor wie

De middag is bedoeld voor de Brabantse medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

U kunt uw aanmelding vóór 20 juni sturen naar info@monumentenhuisbrabant.nl met vermelding van:

 • voor- en achternaam van de deelnemer(s)
 • organisatie en functie
 • telefoonnummer.

Serie provinciale bijeenkomsten 2019

Bent u werkzaam in een andere provincie? Deze bijeenkomst wordt ook aangeboden in de overige provincies. De planning ziet er als volgt uit en wordt nog aangevuld:

 • Gelderland 4 april
 • Limburg 9 mei
 • Noord-Holland 14 mei
 • Zeeland 22 mei
 • Zuid-Holland 23 mei
 • Overijssel 28 mei
 • Brabant 27 juni
 • Flevoland 13 juni
 • Utrecht 13 juni
 • Friesland, Groningen, Drenthe: gezamenlijke bijeenkomst in het najaar,  datum nog niet bekend.